Wychodz±c naprzeciw rosn±cym wymaganiom naszych klientów utworzyli¶my w Poznaniu magazyn produktów firmy BURKERT.
Na półkach znajduj± się wszystkie popularne typy urz±dzeń w całym zakresie ¶rednic przył±czy oraz napięć zasilaj±cych.Służymy doradztwem technicznym w doborze oferowanych urz±dzeń opartym na wieloletnim do¶wiadczeniu. Burkert proponuje Państwu optymalne rozwi±zania dopasowane do konkretnych potrzeb.burkert.poznan.pl - Burkert - Produkty Firmy Burkert. Zawory elektromagnetyczne, zawory pneumatyczne, zawory spustowe, zawory redukcyjne, przepływomierze, urządzenia pomiarowe - HAAN - POL s. c. - magazyn Burkert w Poznaniu

Burkert - elektrozawory, zawory regulacyjne, pneumatyczne, elektromagnetyczne